Styret

Styreleder:Ragnar Slettestøl
Nestleder:Svein Ramstad
Styremedlemmer:

Karen Pettersen
Svein Erik Jensen
Kristine Haugen
Ørjan Engen

Varamedlemmer:Thor-Ivar Dalbakken
Tina Fremo
Kontrollkomite:Gry-Hege Lervik
Karen Espelund

Administrasjon

Daglig leder:Karen Pettersen