Bli medlem i Ørn

Publisert:
1. januar 2018

Har du lyst til å medlem eller støttemedlem i Sportsklubben Trondheims-Ørn?

Prisen for medlemsskap er som følger:

Medlemskontigent: Kr 350,-
Støttemedlemsskap: Kr 200,-
Familiemedlemsskap: Kr 500,-

For å melde seg inn er det bare å fylle ut en giro med beløpet over, adressert til Sp. kl. Trondheims-Ørn, Haakon VIIs gate 2B, 7041 Trondheim. Kontonummeret er 4200.03.40604. Husk å skrive navnet ditt på giroen, slik at vi vet hvem som har betalt.