Ekstraordinært årsmøte 27.1 kl 1900

Ekstraordinært årsmøte mandag 27.01.2020

Sist oppdatert: 10. jan 2020 Skrevet av: Torgrim Olsen

 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 

Alle våre medlemmer inviteres til ekstraordinært årsmøte i SK Trondheims-Ørn.

Eneste sak som er på dagsorden: SK Trondheims-Ørn blir Rosenborg.

 

  • Dato: mandag 27. januar
  • Tid: kl 19:00
  • Sted: Koteng Arena, Selskapslokalet i 2. etg.

 

For å ha stemmerett må man være medlem i klubben.

Det ekstraordinære årsmøtet vil ha følgende agenda:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsordenen
  3. Velge ordstyrer, referent og to medlemmer til å signere protokollen.
  4. Stemme over styrets innstilling til at SK Trondheims-Ørn skifter navn og blir Rosenborg.

Styret i klubben vil presentere innstillingen som ble gjort av RBK den 16.12.19 og det er den samme innstillingen det skal stemmes over.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i SK Trondheims-Ørn